Qui som

TRETS D’IDENTITAT

El Col·legi Santa Marta pertany al barri del Centre de l’Hospitalet , Àrea d’influència 1: Centre- Sant Feliu – Sant Josep . L’escola Santa Marta és un centre de titularitat privada concertada creada l’any 1967 que imparteix els nivells educatius d’Educació Infantil, Primària i Secundària. De 3 a 16 anys (una sola línea)  

Els nostres trets d’identitat són els següents :

a.- L’educació com a procés integral: L’escola participa en l’educació de l’alumne formant part d’aquest engranatge en els diferents àmbits que li pertoquen: l’intel·lectual, el moral, el físic, etc. Es considera una prioritat fonamental el respecte per les persones i el seu treball. Les exigències bàsiques del professorat envers els seus alumnes es basen en l’interès per al treball, per la feina ben feta, l’esforç, l’ordre i una actitud correcta i en assolir els continguts bàsics a cada nivell.

b.- Àmbit de referència i llengua: D’acord amb l’Estatut de Catalunya i la normativa vigent, la llengua vehicular del Centre és la llengua catalana, i per tant serà la d’ús habitual, tant a nivell oral com escrit.

c.- El pluralisme i els valors democràtics: l’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de solidaritat, tolerància i respecte a la llibertat de cadascú .

d.- Confessionalitat : la nostra escola assumeix una postura de no adoctrinament, no proselitisme i no sectarisme.

e.- La Línia metodológica: entenem l’aprenentatge com un aprenentatge actiu, responsable, competent, crític i integral .

f.- L’Educació per a la diversitat: l’escola assumeix la diversitat com a característica intrínseca de la realitat humana, des d’un punt de vista positiu i enriquidor. Procurem tenir en compte les diferències i potenciar les característiques i possibilitats de cadascun dels alumnes.